Sieci wodno-kanalizacyjne

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu:

  • sieci wodociągowych
  • sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych
  • przyłączy wodociągowych
  • przyłączy sanitarnych i deszczowych
  • wykonywaniu drenaży i odwodnień liniowych
  • studzienek i rewizji kanalizacyjnych, wpustów deszczowych i zasów burzowych
  • robót melioracyjnych
  • wykopów pod wodociągi i kanalizację