Roboty brukarskie

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu :

  • chodników, ciągów pieszo-jezdnych
  • obiektów małej architektury
  • maszynowe układanie kostki brukowej