Drogi, place składowo-manewrowe

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu:

  • dróg w technologiach z elementów prefabrykowanych, zagęszczonego kruszywa a także z mas bitumicznych
  • placów manewrowych przy, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych
  • placów składowych wymagających wytrzymałości najwyższych obciążeń w miejscach takich jak: porty, bazy przeładunkowe, centra logistyczne, itp.
  • robót ziemnych, niwelowaniu terenu, formowaniu, zabezpieczaniu i umacnianiu skarp oraz nasypów
  • maszynowym układaniu kostki brukowej