Prace ziemne maszynami

Specjalizujemy się w kompleksowym:

  • Wykonywaniu wszelkich prac ziemnych maszynami
  • Wykonywanie i umacnianiu skarp
  • Formowanie i regulowanie nasypów
  • Niwelowaniu terenu
  • Profilowaniu koryt
Prace ziemne maszynami