Elewacje, fasady

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu :

  • dociepleń budynków metodą lekką-mokrą w technologiach systemowych
  • elewacji z dociepleniem budynków nowowznoszonych
  • termomodernizacji budynków istniejących
  • elewacji z trudnymi elementami kolorystyki
  • elewacji z profilami i detalami wykończeniowymi
  • imitacji muru pruskiego
  • renowacji fasad zabytkowych kamienic
  • odtwarzaniu zbytkowych detali architektonicznych
  • prac pod nadzorem Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków